PRAWO PODATKOWE

Wykonując zawód adwokata udzielam również porad prawnych z dziedziny prawa podatkowego oraz reprezentuję swych Klientów w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i karno-skarbowych.

W ramach swojej działalności oferuję reprezentację Klientów w postępowaniu przed organami skarbowymi, ale również prowadzenie negocjacji z urzędami skarbowymi, a nadto kompleksowe doradztwo w zakresie postępowania podatkowego, w tym dotyczącego podatku akcyzowego, dochodowego (od osób fizycznych i prawnych), od towarów i usług, czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.

Świadczę pomoc prawną w zakresie:

 • odwołań od decyzji podatkowych, celnych
 • kontroli podatkowej
 • kontroli celnej
 • interpretacji podatkowych
 • odwołań od interpretacji podatkowych
 • skarg na decyzje podatkowe
 • reprezentacji przed sądami (WSA, NSA)
 • cen transferowych
 • zajęcia, zatrzymania towarów
 • składów celnych
 • procedur celnych
 • podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
 • podatku od towarów i usług (VAT)
 • międzynarodowego prawa podatkowego (zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu)
 • przygotowanie zeznań i deklaracji podatkowych
 • oceny prawidłowości rozliczeń podatkowych