PRAWO RODZINNE

Sprawy rodzinne dotykają najbardziej intymnych sfer naszego życia. W kontaktach z moimi Klientami mam to zawsze na względzie i respektuję Państwa prywatność.

Oferuję pomoc w następujących sprawach związanych z problematyką prawa rodzinnego i opiekuńczego:

  • sprawy o rozwód i separację
  • sprawy o podział majątku
  • sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
  • sprawy dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej
  • sprawy alimentacyjne
  • sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich
  • sprawy o kontakty z dziećmi
  • sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa
  • sprawy o przysposobienie (adopcję)