PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

W mojej kancelarii uzyskacie Państwo pomoc na każdym etapie postępowania upadłościowego i naprawczego, a przede wszystkim:

  • opracowanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zarówno w imieniu upadłego, jak i w imieniu wierzycieli;
  • reprezentacja upadłego w postępowaniu upadłościowym;
  • reprezentacja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym;
  • opracowanie projektów propozycji układowych w postępowaniu upadłościowym;
  • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu naprawczym;
  • przygotowanie wniosków i reprezentacja wierzycieli w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • reprezentacja wspólników i członków organów spółek w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.