O KANCELARII

Misja Kancelarii


Moja Kancelaria w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi na terenie całego kraju.

W związku ze znajomością języka angielskiego i niemieckiego istnieje możliwość obsługi w tych językach osób zagranicznych- zarówno fizycznych, jak i prawnych.

flag_pl flag_de flag_en

Głównymi zasadami, którymi kieruję się podczas wykonywania zawodu adwokata jest zaangażowanie, dbałość o interesy moich Klientów oraz zachowanie tajemnicy adwokackiej. Stanowi to gwarancję zadowolenia ze świadczonych usług. Niebagatelną kwestią wydaje się być wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tego zawodu.

Mam pełną świadomość tego, iż każda sprawa jest inna, dlatego model doradztwa dopasowuję indywidualnie z uwzględnieniem jej specyfiki. Moim celem jest jak najlepsze zabezpieczenie interesów moich Mocodawców.

Moja kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym i wszelkim podmiotom gospodarczym, polegającą na prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, karnego, spadkowego, rodzinnego, gospodarczego, podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz szeroko pojętego prawa administracyjnego.

W celu profesjonalnego świadczenia usług współpracuję z wieloma kancelariami adwokackimi na terenie całego kraju, kancelariami notarialnymi, biegłymi tłumaczami przysięgłymi oraz z wykwalifikowanym doradcą podatkowym i księgową.

Klientom Indywidualnym oferuję pełną obsługą prawną z zakresu:

  • prawa karnego (reprezentowanie- obrona w postępowaniu przygotowawczym w prokuraturze i na etapie postępowania sądowego, reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwami przed organami wymiary sprawiedliwości, reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym, np. odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwy w karze, itp.);
  • prawa cywilnego (w tym sprawy spadkowe, tj. dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku zachowek, itp., sprawy o podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności, o zapłatę, odszkodowania oraz postępowanie egzekucyjne i inne);
  • prawa rodzinnego (reprezentowanie w sprawach o rozwód, alimenty, wszelkie sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, przysposobienie i inne)
  • prawo gospodarcze,
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • prawo administracyjne.

Osobom prawnym i przedsiębiorcom moja kancelaria oferuje:

kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, prawa pracy, w tym tworzenie podmiotów, sporządzanie umów, negocjacje handlowe, prowadzenie spraw i reprezentowanie przed sądami powszechnymi, urzędami i innymi organami państwowymi, pomoc w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym.

W odpowiedzi na oczekiwania Klienta oferta kancelarii może być indywidualnie dostosowana.

Zapraszam do współpracy… Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia!

Adwokat Ewa Mikulska

O mnie


Wykonuję zawód adwokata od roku 1996, kiedy to zostałam wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu. Studia prawnicze odbyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Przed podjęciem pracy w zawodzie adwokata ukończyłam aplikację adwokacką i po zdaniu egzaminu prowadzę Indywidualną Kancelarię Adwokacką w Brzegu. Byłam patronem wielu aplikantów adwokackich i nie straciłam zapału do kształcenia kolejnych pokoleń młodych adwokatów.

Główne Wartości


Szybkość w udzielaniu pomocy

Indywidualne podejście

Kompleksowość obsługi Klienta

Płynny przepływ komunikacji

zapraszam