ZAKRES USŁUG

Zakres usług


Prawo karne

PRAWO KARNE


reprezentowanie ( obrona ) klientów w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w sprawach karnych, wykroczeń i karno-skarbowych

CZYTAJ WIĘCEJ
Prawo cywilne

PRAWO CYWILNE


prawo spadkowe ( np. dział spadku ), prawo zobowiązań (umowy, sprawy o zapłatę), podział majątku i inne.

CZYTAJ WIĘCEJ
Prawo rodzinne

PRAWO RODZINNE


rozwód , a za tym podział majątku, alimenty, władza rodzicielska i inne

CZYTAJ WIĘCEJ
Prawo gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE


obsługa prawna małych i dużych firm, spółek handlowych, instytucji oraz przedsiębiorstw

CZYTAJ WIĘCEJ
Prawo podatkowe

PRAWO PODATKOWE


reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi, doradztwo podatkowe

CZYTAJ WIĘCEJ
prawo administracyjne

PRAWO ADMINISTRACYJNE


reprezentacja stron przed organami i sądami administracyjnymi (odwołania od decyzji, skargi )

CZYTAJ WIĘCEJ
prawo pracy i ubezpieczeń

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ


sprawy pracownicze m.in. o odszkodowanie, ustalenie stosunku pracy, odwołania od decyzji organów ZUS i KRUS

CZYTAJ WIĘCEJ
prawo upadłościowe i naprawcze

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE


reprezentacja upadłego oraz wierzyciela w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym i inne.

CZYTAJ WIĘCEJ